HRM medewerker

De HRM medewerker is verantwoordelijk voor het borgen, implementeren en uitvoeren van het P&O-beleid binnen het bedrijf binnen de kaders van wet- en regelgeving, in aansluiting op de ondernemingsstrategie. Hij/zij fungeert als HR-sparringpartner ten behoeve van het management. Als functionaris fungeer je als P&O-functionaris voor al je collega’s. De HRM medewerker vervult een staffunctie binnen de organisatie, geeft zelf geen leiding, maar vervult ten opzichte van de lijnfunctionarissen in de organisatie wel een sturende en coördinerende rol. Ontvangt leiding van de directeur/manager M&S.

De belangrijkste taken zijn:

 • Informeren en controleren m.b.t. ARBO-wetgeving
 • Verzorgen van meldingen en contactpersoons voor diverse instanties (bijvoorbeeld bij ziekte of langdurige ziekte).
 • Beheren van het BOP (bedrijfsopleidingsplan) en in dit kader peilen/adviseren over de opleidingsbehoefte binnen de organisatie. Coördineren, voorbereiden van interne/externe trainingen/opleidingen, inclusief de startersdagen.
 • Bewaken van het personeelsinformatie/roostersysteem. 
 • Controleren van tijdregistraties die middels dit systeem zijn gedaan. 
 • Bevorderen van een consistente en juiste toepassing van de verschillende personeelsinstrumenten door de lijnfunctionarissen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden over personele vraagstukken.
 • Bijhouden van personeelsdossiers en personeelshandboek.
 • Werving van nieuwe medewerkers en coördineren van de selectieprocedure.
 • Verzamelen gegevens over de arbeidsmarkt en het bieden van ondersteuning aan de diverse afdeling voor de werving van weekendhulpen en vakantiekrachten.
 • Coördineren van het stage- en leerlingbeleid van de organisatie, hiervoor in samenspraak met afdelingshoofden of 1ste medewerkers contact leggen met diverse opleiders (BBL en BOL) ter optimalisering van het opleidingstraject binnen de organisatie, maar ook de beschikbaarheid van stageplaatsen.
 • Coördineren van het beleid van de organisatie met betrekking tot de werving en selectie van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe contact leggen met diverse jobcoach organisaties en/of werkconsulenten in de ons omringende gemeenten.
 • Verzorgen van diverse PR-werkzaamheden met betrekking tot werving en selectie van medewerkers.
 • Signaleren van trends op de arbeidsmarkt en initiatieven ontplooien die de organisatie hierop laten inspelen.
 • Implementeren van een functionerings- en beoordelingsmethodiek. Indien gewenst binnen de organisatie mede houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Verzorgen van periodieke verslaglegging en rapportages.  

Wij vragen:

 • Opleidingsachtergrond op MBO+/HBO niveau, richting personeelszaken (HRM)
 • Goede beheersing van automatiseringssystemen, zoals deze gebruikt worden binnen de organisatie;
 • Goede beheersing van Office en internetvaardigheden;
 • Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
 • Flexibele mentaliteit (geen 9 tot 5-type), kunnen inspelen op onverwachte situaties, prioriteiten kunnen stellen en adequaat (effectief en inventief) kunnen reageren op wensen van gasten;
 • Gastvrije houding, dienstverlenend, communicatief vaardig, accuraat en discreet;
 • Zelfstandig kunnen werken, initiatiefrijk.

Wij bieden: Een functie van ca. 24 uur per week in een dynamische werkomgeving. Beloning vindt plaats conform schaal VII van de CAO verblijfsrecreatie.

Zie jij je al werken in deze dynamische en groeiende organisatie. Stuur dan een e-mail met je CV, foto en een begeleidende brief naar werken@leistert.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.