Disclaimer

Aansprakelijkheid Recreatiepark de Leistert betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@leistert.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Recreatiepark de Leistert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

Copyright Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Recreatiepark de Leistert is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Recreatiepark de Leistert acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de Recreatiepark de Leistert-site gelinkte site.

Merken Zonder schriftelijke toestemming van Recreatiepark de Leistert is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.